Uzina

Uzina de preparare Dealul Piciorului

La uzina de preparare sunt în funcţiune 2 linii de măcinare-flotare, fiecare linie având o capacitate anuală de prelucrare de cca 2 000 000 t/an. 

Principalele faze tehnologice ale procesului de preparare actual sunt următoarele:

  • sfărâmarea minereului extras din carieră de la dimensiunea 0 ˜ 1.200 mm, la 0 ˜ 300 mm în concasorul giratoriu tip KKD – 1500/180;
  • transportul minereului sfărâmat la depozitul uzinei de preparare prin intermediul unui releu de benzi magistrale cu lungimea totală de 2.440 mm prevăzut la capătul de descărcare cu o instalaţie de descărcare tip „Stoker”;
  • măcinarea umedă a minereului în două trepte (moară semi autogenă Φ  8.500 x 3.800 mm şi moară cu bile Φ 5.200 x 8.000 mm) şi clasarea acestuia în baterii de hidrocicloane Φ 500 mm la  fineţea de 75 ˜ 80% clasă -0,074 mm;
  • flotaţia selectivă a minereului cuprifer în două linii de preparare modernizate echipate cu  celule flotaţie de 17 m3, urmată de două reflotări ale concentratului primar (sau de 3 după necesităţi). Primele două reflotări sunt realizate în celule pneumomecanice de 5,7 m3 iar cea de a treia reflotare se poate realiza în celule pneumomecanice de 2,8 m3  (dacă mai este cazul în ceea ce priveşte calitatea concentratului cuprifer obţinut, respectiv conţinut cuprins între 18 ÷ 20 % Cu). Reactivii de flotatie dozaţi sunt: var, reactivi colectori (xantati si ditiofosfati), reactivi spumanţi;
  • îngroşarea concentratului în îngroşătoare mecanice cu acţionare periferică de Φ 25 m până la densităţi de 1900 ÷ 2.300 g/l;
  • desecarea concentratului îngroşat se face prin filtrare cu un filtru presă tip PF- 25 A1H60 (LAROX) cu o suprafaţă de filtrare de 25,2 m2;
  • depozitarea concentratului filtrat se face pe o platformă deschisă, în vederea expedierii la beneficiari;
  • îngroşarea sterilului se realizează în îngroşătoare cu diametrul Φ 80 m la o diluţie de 2,25:1 lichid/solid cu recircuitarea apei în fluxul tehnologic al uzinei de preparare;transportul hidraulic gravitaţional al sterilului îngroşat prin conducte de oţel de și PEHD, cu lungime totală L=7,66 km la iazul de decantare Valea. Şesei;
  • decantarea şi depozitarea sterilului în iazul de decantare Valea Şesei sau în caz de avarie în iazul de decantare Valea Ştefancei 2.

Citește mai multe: aici