Istoric

CUPRU MIN SA Abrud este o societate înființată cu scopul valorificării zăcământului de minereu cuprifer de la Roşia Poieni și având ca obiectiv asigurarea necesarului de cupru pentru economia românească. Compania este cea mai mare exploatare de cupru la suprafaţă, din România, cu următoarele coordonate de bază:

    • Nr. înregistrare Registrul Comerţului – J01/64/15.02.99,
    • Cod fiscal – 11551757
    • Capital social – 24.040,5 mii lei.
  • Acţionariat –  100% de stat.

Actele care stau la baza fondării Cupru Min sunt: HG 808/1998, Hotărârea AGA a CN CAF MINVEST Deva 25/20.03.2002, de externalizare şi transformare în societate comercială independentă, mandatul special al Ministerului Industriei şi Resurselor 129/10.04.2002 și Legea 31/1990 a societăţilor comerciale.

Compania a apărut la 01.04.2002, prin desprinderea din CN MINVEST Deva şi preluarea activului şi pasivului Filialei Avram Iancu SA Abrud. Astfel, Cupru Min devine succesoarea de drept a Combinatului Minier al Cuprului Roşia Poieni, înfiinţat la 1.05.1977, în baza Decretului 130/21.05.1977.  Combinatul cu sediul în Abrud, judeţul Alba, se afla în subordinea Centralei Minereurilor Deva şi sub coordonarea şi controlul Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei.

Prin HG 1287/1990 Combinatul Minier al Cuprului Roşia Poieni este redenumit Exploatarea Minieră Roşia Poieni Abrud, pusă în subordinea Regiei Autonome a Cuprului Deva. Aceasta din urmă emite, în 1992, Hotărârea 26/25.11.1992 prin care Exploatarea Minieră Roşia Poieni Abrud se transformă în Sucursala Minieră Abrud.

Prin HG 808/13.11.1998 Regia Autonomă a Cuprului Deva se reorganizează sub denumirea Compania Naţională CN CAF MINVEST Deva. Aceasta are în subordine filiale cu personalitate juridică, iar Sucursala Minieră Abrud (fosta Exploatare) face parte din Filiala Avram Iancu SA Abrud. La 16.08.2001, Hotărârea nr.2 a Filialei Avram Iancu desfiinţează sucursala şi o integrează ca filială, denumită SC Avram Iancu SA Abrud.

Hotărârea Extraordinară  25/20.03.2002 a Adunării Generale a Acţionarilor a CN CAF MINVEST Deva decide externalizarea Filialei Avram Iancu şi transformarea ei în societate comercială independentă, sub denumirea de Cupru Min SA Abrud. Din 01.04.2002 Cupru Min a preluat activele şi pasivele Filialei Avram Iancu, prin protocolul de predare primire 3368/11.07.2002.

Pe toată durata acestor transformări societatea și-a păstrat obiectul de activitate, sediul, activele şi pasivele. Compania funcționează actualmente sub autoritatea directă a Ministerului Economiei, având acelaşi obiect de activitate pentru care a fost înfiinţată.

Momente importante

1977

Se infiinteaza Combinatului Minier al Cuprului Roşia Poieni.

1990

Combinatul Minier al Cuprului Roşia Poieni este redenumit Exploatarea Minieră Roşia Poieni Abrud, pusă în subordinea Regiei Autonome a Cuprului Deva.

1992

Hotărârea 26/25.11.1992 prin care Exploatarea Minieră Roşia Poieni Abrud se transformă în Sucursala Minieră Abrud.

1998

Regia Autonomă a Cuprului Deva se reorganizează sub denumirea Compania Naţională CN CAF MINVEST Deva.

2001

Hotărârea nr.2 a Filialei Avram Iancu desfiinţează sucursala şi o integrează ca filială, denumită SC Avram Iancu SA Abrud.

2002

Compania a apărut la 01.04.2002, prin desprinderea din CN MINVEST Deva şi preluarea activului şi pasivului Filialei Avram Iancu SA Abrud. Astfel, Cupru Min devine succesoarea de drept a Combinatului Minier al Cuprului Roşia Poieni, înfiinţat la 1.05.1977, în baza Decretului 130/21.05.1977.

2002

Din 01.04.2002 Cupru Min a preluat activele şi pasivele Filialei Avram Iancu, prin protocolul de predare primire 3368/11.07.2002.