ROF

Regulament de Organizare și Funcționare

DISPOZIȚII GENERALE

Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud este înființată în baza Hotărârii AGA a Companiei Naționale a Cuprului Aurului si Fierului “MINVEST” S.A. Deva nr. 26/20.03.2002 și a mandatului special nr. 129/10.04.2002 a Ministerului Industriei și Resurselor, a Ordinului nr. 3061/2002 respectiv a Ordinului 3062/2002 ale Ministerului Industriei și Resurselor și are la bază Actul Constitutiv nr. 2444/30.01.2015.
Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud este persoană juridică română, are forma juridică de societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat. Societatea se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu actul constitutiv.
Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud se constituie pe o durată nelimitată cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului și este sub autoritatea Ministerului Economiei.
Este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul de ordine J01/64/15.02.99, Cod fiscal 11551757, având un capital social de 24.040,5 mii lei, iar structura acționariatului este integral de stat.Capitalul social este în întregime subscris de statul român prin Ministerul Economiei.
Pentru desfășurarea activității proprii și a realizării sarcinilor, Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud poate beneficia de alocații bugetare în condițiile legii. Finanțarea programelor de investiții și de retehnologizare a societății se asigură din surse proprii și din credite bancare.
Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare actual se stabilesc atribuțiile și competențele în cadrul societății, se aprobă documente cu caracter de norme și reguli care reglementează activitatea.

link: