Cupru Min S.A. Abrud este unicul producător din Romania, care are ca principal obiect de activitate extracția de minereuri neferoase, prepararea minereurilor cuprifere și valorificarea concentratului cupros și a metalelor prețioase.

Compania și-a dublat principalii indicatori financiari în perioada 2016-2019:
veniturile + 93%, cifră de afaceri + 120% si profit + 117%.
Cupru Min S.A. Abrud a obținut aceste rezultate prin investiții de cca. 30 de mil. euro din resurse proprii,
în condițiile în care societatea nu are datorii.

Abrud

Abrud este o denumire de origine pur dacică, derivând de la cuvântul Abruttus, care la rândul său provine de la vorba dacică ”abrudiom”, însemnând ”aur”. În epoca romană, Abrudul a purtat denumirile de Auraria Daciae, Auraria Maior și, respectiv Alburnus Minor.

Din timpuri străvechi, Abrudul a avut celebritatea sa. Încă de pe vremea lui Decebal, regele dacilor, Abrudul era centrul operațiunilor miniere din Dacia. În anul 106, după cucerirea Daciei de către romani, împăratul Traian a așezat la Abrud o legiune romană, dându-i denumirea de Auraria Daciae, iar ulterior de Auraria Maior și a organizat aici așa-numitul Collegium aurariorum, sub conducerea unui șef de mine numit magister.

Mediu

Protejarea mediului este una dintre cele mai importante responsabilități ale unei companii ce activează în sectorul minier.

Sistemul de Management de Mediu cuprinde următoarele elemente:

Tratarea apelor ce se deversează în Arieș prin metode moderne pentru a atinge parametrii normali;

Perfecționarea personalului și creșterea gradului de conștientizare a importanței protejării mediului;

Neutralizarea apelor acide prin dozare var, în instalația realizată la uzina de preparare;

Captarea apelor de la baza haldelor de steril în vederea asigurării stabilității haldelor;

Urmărirea stabilității și evacuarea permanentă a apelor de pe haldele de steril.

Contact

 Piaţa Petru Dobra, nr. 1, Abrud, 515100, jud. Alba
J01/64/1999, RO 11551757
Tel. 0258.780.083; Fax 0258.780.296
office@cuprumin.ro; 
www.cuprumin.ro

Program funcţionare:

Luni – Joi: 7:30 – 16:00; 
Vineri: 7:30 – 13:30
Program de audienţe:
Joi: 11:00-12:00

Relaţii cu presa:

office@cuprumin.ro
+4 0258 78 00 83

Relaţii comerciale:

Ștefan Lorint – Serviciul comercial
+4 0737 37 39 15
stefan.lorint@cuprumin.ro