Protejarea mediului

Protejarea mediului este una dintre cele mai importante responsabilități ale unei companii ce activează în sectorul minier.

Sistemul de Management de Mediu cuprinde următoarele elemente:

  • Tratarea apelor ce se deversează în Arieș prin metode moderne pentru a atinge parametrii normali;
  • Perfecționarea personalului și creșterea gradului de conștientizare a importanței protejării mediului;
  • Neutralizarea apelor acide prin dozare var, în instalația realizată la uzina de preparare;
  • Captarea apelor de la baza haldelor de steril în vederea asigurării stabilității haldelor;
  • Urmărirea stabilității și evacuarea permanentă a apelor de pe haldele de steril.

 INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE DE CUPRU MIN S.A. ABRUD

Monitorizarea calității apelor evacuate din iazul Valea Șesei

Receptorul apelor evacuate din incinta Cupru Min, prin cei doi afluenți Valea Ștefancei și Valea Șesei, este râul Arieș.

Valorile limită maxim admisibile ale indicatorilor de calitate pentru evacuarea limpedelui din iazuri trebuie să se încadreze în limitele privind condițiile de calitate a apelor evacuate conform Autorizației de Gospodărire a apelor nr.190/02.11.2017.

Citește mai multe: aici

AUTORIZAȚII:

Autorizația de mediu vizata: aici

Autorizația de mediu revizuita: aici

Autorizatia ape: aici

Autorizația Gârde: aici

Autorizație piatra: aici 2021 2022 2023

Autorizație iazuri: aici

GESTIUNEA DEȘEURILOR:

Situația gestiunii deșeurilor: 2019 2020 2021 2022 2023                       Modul de gospodărire a deşeurilor