Sănătate, securitate în muncă și situații de urgență

 

10.07.2018
Informatii care trebuie comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore in conformitate cu art. 14 si anexa 6 la legea nr.59/2016
Politica de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase la Cupru Min SA Abrud – Depozitul de explozivi Varsii Mari