Guvernantă corporativă

1. Guvernanța corporativă

Guvernanta corporativă reprezintă ansamblul principiilor de bază ale administrării, prin care compania este condusă și controlată, implementate pentru a crește performanța și valoarea acesteia.

Principiile de guvernanță corporativă asigură interacțiunea sănătoasă între funcțiile principale ale societății: forul decizional (acționarii – AGA), forul executiv (administratorii, directorii si/sau middle management) precum si organele de control (auditori, cenzori etc.). In ultima perioada, sfera guvernantei corporative s-a extins si nuantat, fiind adaugate valente noi celor deja consacrate – dintre care putem aminti accentuarea importantei administratorilor independenti, eficienta sistemelor de management al riscurilor, rolul Presedintelui companiei, importanta comitetelor consultative si reguli si principii sanatoase si diversificate de remunerare a administratorilor si managerilor.

Guvernanta corporativa este bazata pe doua reguli fundamentale: 

a. separarea dreptului de proprietate de conceptul de reprezentare (actionarii nu pot conduce efectiv societatea insa pot sa isi delege atributiile care administratori); 

b. separarea conducerii efective de organele de control.

Pe langa principiile mentionate mai sus, codul de etica al Cupru Min include si bune practici in domeniul eticii si gestiunii conflictului de interese, fiind eficienta includerea:

– unor definitii clare asupra comportamentului acceptat si sanctionabil;

– informatii privind conflictul de interese si gestiunea acestuia la nivel de entitate;

– mecansime clare de monitorizare a tranzactiilor ;

– orice masuri de implementare de ziduri chinezesti (Chinese wall – termen de business care descrie o bariera informationala in cadrul unei companii care a fost implementata pentru a preveni circulatia unor informatii care ar putea conduce la aparitia unor conflicte de interese). 

2. Comitete specializate

Legislatia speciala, avand ca fundament legea societatilor, au implementat mecanisme noi de protectie a actionarilor al partenerilor si al investitorilor: conceptul de independenta al administratorilor, obligativitatea comitetelor specializate de tip Comitet de Audit, Risc sau de Remunerare precum si standarde noi de remunerare. Insa aceste tipuri de comitete nu sunt suficiente pentru a asigura o guvernanta corporativa sanatoasa si sustenibila.

Este de recomandata existenta unor comitete de specialitate (subordonante sau nu Adminsitratorilor) axate pe specificul societatii. Acest tip de comitete pot asigura intregrarea unor terti fata de management in procesul decizional (middle management – la carui rol este insuficient reglementat in legislatie in general si in documentele statutare in particular).

Astfel, la nivelul Consiliului de Administratie sunt functionale cinci comitete de lucru iar la nivele Conducerii Executive functioneaza mai multe Comitete/Comisii pe arii de expertiza. 

3. Corporate Secretary

Corporate Secretary tine un Registru al sedintelor si deliberarilor, care va cuprinde: deliberarile si deciziile luate in fiecare sedintã; numãrul de voturi intrunit; opiniile nominale separate atunci cand acestea se solicitã sã fie consemnate de catre persoanele in cauzã; 

Corporate Secretary rãspunde de completarea, pãstrarea si integritatea: „Registrului sedintelor si deliberarilor” Consiliului de Administratie; Materialele care au fost analizate sau urmeazã a fi analizate; Corespondenta si documentele de competenta CA.

Responsabilitatea Corporate Secretary este sa asigure comunicarea corecta si prompta a hotararilor CA catre organele competente ale Cupru Min. In acest sens, Corporate Secretary redacteaza, in mod operativ, procesul verbal al sedintei si hotararile adoptate. Un exemplar al procesului verbal al sedintei CA va fi transmis, electronic, de catre Corporate Secretary catre directorul general, iar un extras cuprinzand hotararile adoptate va fi distribuit catre conducatorii Cupru Min, directorii executivi, precum si catre directorii pe arii din Cupru Min.